Před dvěma dny zemřel ve věku 91 let bývalý poslední prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov. Pohřeb bude 3. září ve Sloupové síni Domu odborů a pohřben bude na Novoděvičím hřbitově v Moskvě. Není jasné, zda půjde o státní pohřeb. Nejednoznačnost je dána vztahem Rusů k tomuto politikovi.

Kdo byl Gorbačov pro Rusy se snažil vysvětlovat známý před rokem zesnulý přední srbský novinář Miroslav Lazanski. Byl vojenský expert a dlouholetým dopisovatel listu Politika z Moskvy, osobně se setkával s ruskými předními politiky včetně Putina (na snímku). Zde je několik i velmi tvrdých názorů na Gorbačova.
Klíčové setkání mezi Nichailem Gorbačovem a Georgem Bushem na Maltě 2. až 3. prosince 1989 připomenul Lazanski titulkem Gorbačov se viděl jako mesiáš: „Generální tajemník Gorbačov přistoupil na veškeré návrhy amerického prezidenta. Ten mu je prakticky nadiktoval: sjednocení Německa, rozpad vojenského paktu Varšavské smlouvy a rozpad SSSR. Gorbačov si myslel, že rozbitím sovětského impéria, které bylo v ekonomické soutěži se Západem poraženo, bude moci demokratizovat Rusko a že za to bude mít finanční pomoc Západu. Ostatně německý kancléř Helmut Kohl mu přislíbil 14 miliard marek, když dojde k sjednocení Německa. Již na Maltě se ptali američtí poradci sami mezi sebou, zda se Gorby nezbláznil.“
K domluvě s Německem o finanční pomoci se ještě jednou Lazanski velmi kriticky vrací: „Za miliardy německých marek Gorbačov dokázal škrtnou miliony obětí sovětské armády, které padly v druhé světové válce. To udělal jen za jakési staré zásoby potravin.“
Ještě tvrdší kritiku k bývalému poslednímu prezidentovi Sovětského svazu pronesl ve smyslu, že Gorbačov překreslil výsledky druhé světové války. Lazanski to nazval historickým revizionismem. Také uvedl, že Gorbačov strategicky ovlivnil hloubku sovětského teritoria.
Srbský komentátor má Gorbačovovi za zlé, že v roce 1987 přistoupil lehkovážně na smlouvu o raketách středního doletu INF a z této smlouvy USA v roce 2019 jednostranně vystoupily. Lazanski s chutí pak cituje hořekování Gorbačova o tom, že „Washington zrušil to, co on s Reagane horko-trpce domluvil a nyní vzniká nebezpečí pro mír ve světě.“ Lazanski připomíná, že se tehdy SSSR vzdalo celé řady typů raket, na kterých mnoho let se pracovalo ve vývoji, čímž Moskva přišla o sumu peněz a politický kapitál. „V té době sice Gorbačov nemohl počítat s rozpadem SSSR, ale k tomu sám přispěl svým dílem, ale spíše svojí nečinností,“ píše Lazanski. Připomíná, že sovětské vojenské špičky měly vždy Gorbačovovi za zlé jeho servilnost vůči Západu.
Miroslav Lazanski jako vojenský expert připomněl vinu tehdejšího sovětského vedení na převaze Západu v Baltském moři.