Srbská opoziční politička Vesna Pešić je známou „firmou“ a dá se říci, že současný režim se jí ničím nezavděčí. Vzpomněl jsem si na ni, když u piva mi jeden Srb říká, že když chce mít dobré místo nebo vůbec nebýt na dlažbě, tak musí být členem Vučićovy strany – Srbská pokroková strana (SNS).

Vesna Pešićová, již dvaaosmdesátiletá socioložka a stále agilní žena se v opozičním deníku Danas rozpovídala o tom, proč prezident Aleksandar Vučić chce založit nový politický subjekt, který nazývá „Srbský blok“. Naznačuje, že by mělo jít o stranu podobnou jako u nás Babišovo hnutí ANO, to znamená s politickou strategií tzv. všelidové strany (catch-all party), kdy nalevo jsou Zelení a napravo pravice. Měla by podle Vučiće zahrnovat i „umírněnou konstruktivní opozici.“ Navíc by se „Blok“ sestával z lidí, kteří nejsou ani pro Západ ani pro Východ.
Podle i jiných opozičních komentátorů nemělo by v „Bloku“ být místo pro extrémní strany a názory včetně rusofilů. Souvisí to s tím, že Aleksandar Vučić již nějaký čas mluví o tom, že nechce být předsedou SNS a zřejmě nové hnutí má být jakousi regenerací reformováním jeho strany SNS. Může to připomínat Putinovu cestu od strany Jedinstvo ke straně Jednotné Rusko.
Aleksandar Vučić si uvědomuje stále větší nepopularitu SNS v Srbsku, strany která se stala jakýmsi „molochem“. Svým počtem přes 700 tisíc členů na necelé sedmimilionové Srbsko překonává Svaz komunistů Jugoslávie, který čítal pro celou dvacetitřímilionovou Jugoslávii 900 tisíc členů. Znamená to, že každý devátý Srb je členem SNS, zatímco v Jugoslávii byl až každý 25 občan komunistou.
Do médií se stále častěji dostávají stížnosti občanů ale i členů SNS na politiku vůdčí srbské strany. Tak se do médií dostala informace z výkonného výboru strany o nařízení, že každé město v Srbsku má kvótu pro účast straníků na různých manifestacích. Damir Zobenica jeden ze zakladatelů strany v Novém Sadu si postěžoval do médií, že se často stává, že lidé, kteří odjedou na manifestaci na „seřadiště“ nakonec nedorazí, ale jdou do kavárny nebo po nákupech. Když se potom má někde tleskat Vučićovi k úspěchům, je sál poloprázdný. Web Al Jazeera pro Balkán uvádí: „Celé Srbsko je prošpikované sítí stranických koordinátorů, kteří sledují aktivity svých stranických poddaných. Straníci určují vše, co se má dít a snaží se mít vše pod kontrolou. Rozhodují, kdo bude zaměstnán ve státním podniku nebo ve státní správě a kdo bude zastávat vedoucí funkci.“
Informace o SNS, které pronikají na veřejnost dávají možnost porozumět, co se skrývá za Vučićově úmyslem zakládání nového hnutí „Srpski blok“. Může se stát, že za čas uslyšíme z jeho úst jako již nečlena SNS kritiku na adresu této strany. Cíl se zdá jasný – co nejdéle se udržet u moci.