Srbský prezident v sobotu 8. října dopoledne v televizním projevu se obrátil k národu. Vzhledem k tomu, že tak činí často, zdálo se, že půjde o projev pouze sumarizující účast na summitu v Praze a posilující jeho vnitropolitickou pozici.

Tentokrát se však skutečně jednalo o závažný projev týkající se vnitřní politiky země se zahraničně politickými důsledky. Projev tématicky obsahoval také ekonomické otázky především energetiku a zbrojní průmysl, ale hned začátek projevu byl věnován nejzávažnějšímu problému - Kosovu.
Uvádíme části jeho vystoupení, které přenesla víceméně v doslovném znění srbská média. O novém navrhovaném řešení Kosova se již v Zápiscích psalo (viz „Dohoda o Kosovu na způsob dvou německých států v roce 1972“ ZDE: https://1url.cz/brFXm). Jde o návrh Německa a Francie, jehož existenci zatím Vučić pouze jen zmiňoval a neuváděl detaily. Nyní opět neuvedl detaily návrhu, ale nastínil, jak chce prezident a srbská vláda k tomuto návrhu přistupovat.

„Je před námi návrh dvou největších evropských velmocí Francie a Německa. Návrh bez bližší specifikace představuje naši toleranci členství Kosova v OSN, což má být odměněno urychleným přijetím do EU a ekonomickými výhodami. Nemusíme formálně uznat Kosovo a nebudeme bránit jeho členství v dalších mezinárodních institucích. Již jsem hovořil o tom, že z důvodu naší Ústavy, ale nejen proto je členství Kosova v OSN nepřijatelné. Ponese to své důsledky.“
„Nelze jen tak zahodit návrh dvou velmocí, ale je jinou otázkou, zda to přijmout. Největší chybou bylo, že jsme přistoupili na to, že problém Kosova řeší EU… Přitom, co se týče Sdružení srbských obcí v Kosovu, v tomto ohledu kosovské orgány neučinily nic, a přitom jim země Kvinty vyjdou ve všem vstříc. Nehledě na to, že každodenně máme problémy v Kosovu s vměšování Prištiny do života v severní části (žije zde srbská menšina), i když na to nemají žádné mezinárodní oprávnění.“
„Evropa má v úmyslu mimo jiné urychleně takto vyřešit otázku Kosova a tímto způsobem chce smést ze stolu všechny Putinovy argumenty.“
„Jde o to, aby každopádně se Kosovo stalo členem OSN. Také aby Srbsko nebylo poníženo a donucováno, aby formálně přiznalo Kosovo. Tím bychom ale v tichosti dali signál, že se vším souhlasíme.“
„Chápeme, že mezinárodní právo bylo již dávno pošlapáno, poničeno a že existuje pouze právo silnějšího. Nám nezbývá, než se stále odvolávat na toto právo, přestože budeme v tom osamocení. Dodržujeme právo do všech jeho detailů.“
„Budeme pokračovat v našem úsilí i přes obtíže, neboť velmoci každé naše rozhodnutí napadnou. Jsme přespříliš malí, abychom se s nimi srovnávali v síle a vlivu. Budou se nás chtít oklamat, že vše se děje kvůli Rusku a Putinovi. Nelze si představit, jakou hloupost ještě přijdou.“
„Dokud jsem u moci a vládne tato vláda Kosovo neuznáme.“
POZNÁMKA
Vučićově vystoupení k národu je významné tím, že k němu došlo po summitu v Praze, kde zřejmě se odehrál další nátlak na srbského prezidenta. Toleranci návrhu podstatně ovlivnil neúspěch Ruska na Ukrajině. Srbská vláda a prezident byly dotlačeni k tomu, aby nebránili uznání Kosova jako samostatného státu. Dojde tak v podstatě k „neformálnímu“ Kosova uznání ze strany Srbska.