Že se Nikola Tesla dostal do Prahy, za to mohou kuriózní okolnosti. Vůbec první zásadní bylo jeho vyléčení z cholery, kterou onemocněl během studií na reálném gymnáziu v Gospići.

Těžko říct, zda onemocněl pro svůj již tehdy nezřízený život, kdy utíkal ze školy, aby hrál karty, kouřil a přehnaně „kafoval“. Zato velice náruživě četl knihy. Stejné se opakovalo při studiích techniky ve Štýrském Hradci, kdy od třetího ročníku studia začal více chodit po kavárnách a hrát karty, než aby navštěvoval školu. Přesto byl výborným studentem. Otec ho ze studií Politechniky v roce 1878 odhlásil. V září téhož roku píše Nikola Tesla Matici srbské žádost o studium: „Níže podepsaný co nejponíženěji žádá o stipendium ve Vídni nebo Praze k dokončení již započaté studium.“
Nakonec se na jeho studium složili Teslovy strýcové Petar a Pavle. Nikola Tesla se na jaře roku 1880 ocitá v Praze.
Novinář jeho kamarád František Žůrek o krátkodobém pobytu Tesky v Praze vzpomíná ve svém článku v Pražských novinách v roce 1927:
„Kavárna Nacional ve Vodičkově ulici byla oblíbeným místem studentům. Také se zde setkávali významní umělci jako byli Bedřich Smetana a Antonín Dvořák. Okna kavárny vedla do ulice, byly zde stoly na biliár. Student Tesla patřil mezi nepřehlédnutelné mistry této hry… Byl to vysoký, hubený a dobře stavěný mladík, červenolící, nenosil knír a kravatu měl nedbale zavázanou. Byl navíc velice skromný a se svým sarkastickým úsměvem působil dojmem bystrého muže.
Mluvil dobře česky… Tehdejší studenty udivoval znalostmi matematiky… Po čase jsem se s ním setkal v Císařské veřejné knihovně Klementinu. V té době všichni obdivovali Byrona. Četl jsem jeho verše v německém překladu a porovnával je s anglickým originálem. Náhle jako přízrak se přede mnou zjeví Tesla a natáhl svoji kostěnou ruku po mé knize. Navrhl mi, abych přečetl vždy začátek verše a on, že bude pokračovat v citaci dalšího textu. Mohu prý s klidem pokračovat až ke konci celé knihy. Zkoušel jsem to několikrát a zjistil, že Byrona zná celého nazpaměť.“
Jeho pobyt v Praze byl velice krátký. To proto, že neabsolvoval žádný kurz řečtiny a pochopitelně, že ještě před příchodem do Prahy neuměl mluvit ani psát česky, což byly požadavky na studium. Proto absolvoval přednášky jen jako pouhý posluchač bez absolvování zkoušek. Česky se musel naučit rychle nebo Žůrek ho blahosklonně chválil.

Jak výše uvedl jeho pražský přítel Žůrek chodil Tesla hlavně studovat do knihovny Klementina. I přes krátký pobyt byla Praha pro Teslu rozhodující. Zde studoval a uvažoval, jak rozvinout svůj nápad na výrobu elektřiny pomocí rotujících magnetických polí. Tesla ve svých poznámkách uvedl: „Právě v tomto městě jsem udělal rozhodný pokrok spočívající v odpojení komutátoru od stroje a studiu jevů v tomto novém aspektu.“ Ke svému bádání v Praze dále píše: „Navrhl bych stroj jednosměrné elektřiny, nechal bych ho pracovat a pozoroval, jak se mění napětí v rotoru. Potom bych použil alternátor a postupoval stejně. Navrhl bych systém s motory a generátory… Kolektor bych od stroje oddělil.. Ten bych dal na jinou osu a nechal ho pracovat...“
Tesla si vědom, kolik úsilí stojí rodinu jeho studia a proto přerušil svůj pobyt v Praze. Opět mu pomohli strýcové, když mu nalezli práci u budapeštské telegrafické společnosti, která v roce 1881 zakládá novou telefonní ústřednu. Nikola Tesla se tam stává hlavním technikem, což do jisté míry je pro něj náplastí za to, že musek zanechat pražská studia. V Praze žil v domě v ulici ve Smečkách č.p. 603. Zde je pamětní deska od srbského Sdružení sv. Sava.