Pandemie koronaviru pochopitelně vyvolala velkou odezvu v intelektuálních kruzích. Dost času uplynulo od jejího začátku v čínském Wu-chanu a začaly se objevovat intelektuální úvahy nejrůznější druhu. Vydávají se knihy.

Publicista Josef Joffe z německého týdeníku Die Welt považuje COVID-19 nejen za zdravotní krizi, ale roztržený pytel intelektuálního přemítání o pandemii za krizi intelektuální. „Každá krize má své intelektuály,“ píše Josef Joffe.

Míří tím také na slovinského levicového filosofa Slavoje Žižka, plodného autora a myslitele, který si nemohl jen tak mezi prsty nechat proplout současné šílené období. Nemohl si jako další prohlašující se mistry myšlení nechat ujít skutečnost, kdy distopie z vědecko-fantastické literatury vystoupila mezi nás, surrealita prochází ulicemi našich měst a vytlačila obyčejný dosavadní život. Však jsme se dostatečně seznamovali s různými teoriemi, metodologickými radami, s mantrami upozorňujících nás na různé alternativy nebo možnosti zneužití moci a autority spojené s ohrožením demokracie.

Mezi tyto úvahy patří i kniha Slavoje Žižka dramaticky nazvaná „Pandemic: Covid-19 Shakes the World“ (Pandemie: Covid-19 otřásá světem). Žižek na pandemii pohlíží jako na model, který lze definovat pěti stádii zármutku švýcarské psychiatričky Elisabeth Kübler-Rossové, kdy vážně nemocný člověk prožívá: šok, odmítání, agresi, smlouvání, depresi a smíření. Slovinský filosof je pesimista v tom, že žádná země dokonce ani USA nebude moci se bít v prsa „my jsme tu především.“ Žádná země sama o sobě nemůže pandemii zvládnout. Podle Žižka COVID-19 nezmění lidi k lepšímu, tím spíše nezmění ani povahu kapitalismu. Přitom „bere západní model společnosti se samozřejmostí za zdravý systém jako univerzální a na důkaz toho mu podřizuje přírodu.“

Citace je z jedné chorvatské recenze knihy, na kterou navazuje přímá knižní ukázka:

„Z hlediska cynismu a vitality se dá na kronavirus nahlížet jako na užitečnou infekci, která lidstvu umožní se zbavit starých, slabých a nemocných. Stejně, jako když hnije plevel, aby mladé a zdravé rostliny mohly růst a tím se dospělo k globálnímu zdraví. Obecnější, komunistický přístup, za kterým stojím, je jediný způsob, jak zapomenout na toto primitivní hledisko.“

Žižek v deseti kapitolách tvrdí, že z této pandemie může vzniknout nový ideologický virus alternativní společnosti. Ideologii, jak bylo uvedeno vidí jako novou formu komunismu, který nám zabrání sestoupit do globálního barbarství.

Zde ještě jeden citát z knihy ohlížející se po filosofově snu globální spravedlivé společnosti: „Rozšířené jsou teorie, že pandemie dovede k pádu vládu komunistické Číny, stejně jako Gorbačov sám přiznal, že katastrofa v Černobylu, která dovedla na pokraj zániku sovětský komunismus. Existuje paradox: koronavirus nás přinutí vymyslet komunismus založený na víře v lidstvo a vědu.“

Slavoj Žižek z této knihy nedostane žádný honorář. Vydavatel společnost OR Books vyplatí všechny licenční poplatky společnosti Médecins Sans Frontières (Lékaři bez hranic).