Minulý týden pravoslavní oslavovali podle starého kalendáře svátek Proměnění Páně. S tímto svátkem podle nového kalendářního svátku se ve vesnicích Markopoulo a Agrinia ostrova Kefalonia, kde jsou kaple zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie, objevují tajemní hadi a zůstávají až do svátku Usnutí 15. srpna.

Až tisíce věřících se každý rok hrnou do vesnic, aby záhadné hady spatřili. Ti jakoby se odnikud objevili a po svátcích zase neznámo kam zmizí. Černobílí hadi mají na sametových hlavách znamení kříže a také jejich jazyky jsou ve tvaru kříže.
Místní věřící dosvědčují, že záhadní hadi jsou proti předpokladu teplokrevní. Hadi se plazí po zdech kostela a zejména kolem ikon. Pověra uvádí, že když se hadů dotknete, budete zdraví a uzdravení z nevyléčitelných nemocí.
Letos se již 6. srpna objevili dva hadi v Markopoulo a dva v Agrinia. Když se na ně přišlo, zvony radostně oznámily jejich příchod.
Kostel Dormition v Markopoulo je postaven na troskách starého kláštera. Počátkem 18. století byly řádové sestry bývalého kláštera napadeny piráty. Vroucně se modlili. Piráti, když uviděli hady, kteří se na ně vrhali, uprchli.
Záhadní hadi se od té doby každý rok objevují s výjimkou dvou let: 1940, kdy bylo Řecko uvrženo do druhé světové války, a v roce 1953, kdy se na Kefalonii odehrálo ničivé zemětřesení. Tak vnikla pověst, že nepřítomnost hadů na svátek Proměnění Páně je zlým znamením.