Vítěznou bitvou Srbů nad Bulhary o třetí nejvyšší horu Řecka na hranici se Severní Makedonií Kajmačkalan (2521 m) se otevřela cesta k vítězství v první světové válce. Ta skončila podepsáním příměří v 11 hodin 11. listopadu roku 1918 ve francouzském Compiègne. Vítězství stálo Srby ztrátu třetiny obyvatelstva.

Vzpomínky nás vedou k hrdinství srbských vojáků na Soluňské frontě, nebo k symbolu jejich zmrtvýchvstání květu Ramondy Natalie (stal se stejným symbolem jako květ vlčího máku – popis ZDE – https://www.facebook.com/profile/100064482567165/search/?q=Ramonda). Málo se ale vzpomíná na německo-švýcarského kriminalistu forenzního experta Archibalda Reisse. Po válce byl pověřen vyšetřováním válečných zločinů spáchaných rakousko-uherskou armádou na srbském území. Archibald Reiss byl po celou dobu války svědkem bojů srbské armády. Společně s vojáky se účastnil golgoty - přechodu ze Srbska přes albánské hory na řecký ostrov Korfu, přítomen byl bojům na Soluňské frontě a v listopadu 1918 vpochodoval vítězně se srbskou Moravskou divizí do Bělehradu. Byl velkým přítelem Srbska. Do své smrti zde žil a přál si po smrti být pochován na Kajmačkalu. Jeho srdce po jeho smrti 8. srpna 1929 bylo uloženo do urny na této hoře. Bohužel urna vzala za své při bombardování bulharskými letadli v druhé světové válce a je považována za ztracenou.

Dnešní vzpomínku na první světovou válku věnujme právě tomuto příteli a znalci Srbů jeho knize „Ecoutez, Serbes!“ Kniha je testamentem k Srbům a co Archibald Reiss píše je aktuální i dnes, a to stejně jako jeho forenzní anketa mezi rakousko-uherskými vojáky o válečných zvěrstvech, která měla světový ohlas. Níže jsou některé úryvky z testamentu. Reiss byl fascinován obyčejným srbským venkovanem jako vojákem. Fascinovalo ho chování, kdy obyčejný Srb z venkova prožíval neštěstí a vítězství. Fascinovala ho mentalita srbského vojáka, mentalita a duše. Jako znalec srbského národa a politické situace, ve které se Srbové právě nacházeli, nechtěl výpověď publikovat za svého života. V testamentu totiž jako přítel Srbů vyložil celou pravdu o Srbech. Rozkrývá také nemorálnosti tehdejších politiků a inteligence. Účelem bylo předestřít před Srby i negativní jevy ve společnosti.

 „ČUJTE, SRBI!“:

„Navzdory jakýmkoli potížím se jen velmi málo Srbů pokusilo za turecké nadvlády unikat z hrozného postavení přijetím muslimské víry. Většina Srbů i přes dlouhodobé utrpení zůstala věrná své víře a nechtěla ohýbat hřbet pod krutým okupantem.“
„Srbové jsou stateční a jejich odvaha se často rovná až hrdinství. Mohu to sám dosvědčit, když jsem pozoroval vojáky, Byli to představiteli svého národa a to ve všech bitvách velké války bojující za osvobození.“
„Neznám národ, kde by legendární národní hrdinové žili v duši tolika lidí jako u Srbů. Máte obdivuhodný dar si pamatovat své hrdiny, což vás nadchne až natolik, že vlastní život pro vás nic neznamená. Je to tím, že charakter legendárních hrdinů vychází z vás samotných.“
„K uchování vlastenectví kultu vašich národních hrdinů vám napomáhá vaše náboženství. Proměnili jste náboženství v církev lidu, nebo řečeno spíše v lidovou tradici.“

„Přitom nejste věřící, neboť jste nepřijali Boha, jaký je popsán v Bibli, změnili jste ho ve věčného a všemocného pohlavára lidu. Pokud bych mohl v této oblasti použít triviální termín, rád bych řekl, že váš „bůh“ nese brnění a vousy kralevice Marka, čepici šajkaču vašeho válečníka z Ceru a Jadry, Kajmakčalanu a Dobrogpolje. Vaši popové nebyli a nejsou lidé církve, ale jsou horlivými vlastenci se všemi ctnostmi i chybami vašeho lidu.“

„Jste pohostinní. Kamkoli člověk přijde do vesnice, setká se s velkorysým přijetím... Srbové jsou demokratičtí, skutečně demokratičtí a nikoli na způsob politiků. Mezi vašimi lidmi je člověk ceněn jako člověk, jaký je, ne pro to, jak je oblečený a jaké má tituly.“

 „NYNÍ NEGATIVA VAŠEHO NÁRODA“„Nejste velkými pracanty. Často vše odkládáte na zítra...“

„Se stejným nedostatkem nadšení pro práci se setkáváme nejen na venkově. To navíc ještě ve větší míře. Vaše vesnice se stále více a více vyprazdňují, přestože mládež by na venkově nebyla nadbytečná, spěchá do města.“

„Řada mladých lidí považuje za ponižující být sedlákem, chtějí být "úředníky", neboť si myslí, a v drtivé většině případů si to právem myslí, že práce úředníka je jednodušší. Tento názor pochopitelně neprospívá výchově pracujících zaměstnanců ve státní službě, kdy tato služba bývá obtížná. Osobní zkušenost mi to doložila, že polovina úředníků je špatná a jsou velmi líní.“

„Vy, kteří jste nechtěli před bohatým a mocným utlačovatelem sklánět hřbet, tak v současnosti ztrácíte hrdost před bohatstvím a penězi. Je sice pravdou, že někdejší duch stále na venkově žije, ale ve městech již vládnou peníze.“

„Srb z lidu, obyčejný rolník, nezkažený vlivem profesionálních politiků, je nezkorumpovatelný. Ale vy „inteligence“ jste korumpovatelní, a to od nejmenšího úředníka s diplomem i bez něj až po ministra.“

„Pro ministry, politiky a další žádné polehčující okolnosti neplatí. Získali bohatství nečestným způsobem a pouze láska k penězům marnivost a arogance je k tomu dovedla. Jen proto, aby mohli žít v přepychu, a tak zatlačili svůj prostý původ v zapomnění.“

 
Celý testament v srbštině lze přečíst ZDE https://www.docdroid.net/gtAFYjp/cujte-srbi-cuvajte-se-sebe-ecoutez-les-serbes-ar-pdf