„Existují různé koalice, kde součástí názvu je slovo „komunistický“ nebo „komunisté“ a přitom všichni podporují současnou vládu. To byl důvod, že musíme v zájmu dalšího pokroku něco změnit,“ řekl ve své řeči na sjezdu srbských komunistů Joška Broz (na snímku), dosavadní předseda strany a vnuk Broze Tita. Dodal, že se současným názvem měla strana potíže jak v médiích tak vůbec.

V nastávajících jarních volbách začátkem dubna by neměla šanci. Strana se již osm let nedostala do parlamentu a úkolem je přitáhnout do strany nové lidi. Změna byla na sjezdu jednomyslně přijata a údajně o změně probíhala diskuze již dva roky. Za předsedu nové strany byl zvolen Radoslav Milojičić Kene, který byl před několika lety místopředsedou Demokratické strany. Tento politik byl dva roky mimo politiku a nyní se opět do ní vrací a chce aby v Srbsku nová strana byla něčím překvapivým. „Je to zapotřebí, neboť třicet let již Srbsko vedou jedni a stejní lidé. Přitom stát se nám zmenšuje a lidé jsou chudší a chudší. My, kteří jsme tuto zemi neřídili, máme právo se řízení země chopit. Jsme mladí, odvážní a přejeme si bojovat za lepší život,“ říká v předvolební rétorice nový předseda. Partnerem do voleb nové strany bude podle jeho slov jakákoli jiná strana mimo vládní Srbské pokrokové strany Aleksandra Vučiće.
Podíváme-li se na program Srbské levice, jsme šokováni, neboť pod názvem strany „Levice“ si představujeme zcela jiný program než u této strany můžeme číst. Program má sedm bodů. Jsou tu proklamace o službě národu, je zde věta o bezplatném školství, zdravotní péči nebo další slova o zabezpečení sociální spravedlnosti pro každého občana. Velký důraz je v programu kladen na zlepšení kvality života prostřednictvím podpory vzdělávání, vědy, kultury a informování. To se opakuje několikrát v různých variantách, až je to nápadné. Hlavní webová stránka upoutává pozornost heslem: „Výchova, věda, důstojnost“. Vše působí jako stránky nevládní organizace, která si klade za cíl vzdělávat národ. Rubrika „Otázky a názory“ mnoho nenapoví ani svým výčtem priorit: „Kvalita školství, informování, bezplatné školství a zdravotnictví, sociální spravedlnost a právo na práci“. Opět a hlavně důraz na vzdělávání. Až poslední otázka „co znamená symbol ´h+´“, uvádí, koho strana představuje a co je cílem. Odpověď zní: „Symbol ´h´je z latinského slova humanus a symbol ´+´ představuje náš ideál, abychom se prostřednictvím vědy a vzdělávání staly lepšími a pokrokovými lidmi, kteří vytvoří spravedlivější společnost.“


TRANSHUMANISMUS
Ještě větší nápovědou jsou partnerské organizace, kterými jsou americká U.S. Transhumanist Party a Transhumanistická strana Ruské federace. Srbská levice se řadí do mezinárodní sítě podobných transhumanistických organizací, jejichž symbolem je označení „h+“. Podobná strana nebo hnutí v ČR není, ale v Británii, Francii nebo sousedním Polsku, Rakousku a Německu existují, stejně jako existuje celoevropská strana.
Máme-li přiblížit o co se jedná, lze taková hnutí a strany nazvat sociálně futuristická. Nejde o nic nového a hnutí s podobným charakterem existovalo v Rusku na přelomu devatenáctého a dvacátého století pod názvem kosmismus.
Na začátku 20. století došlo k explozi vědeckého zkoumání meziplanetárního prostoru a možnosti cest do vesmíru. Z velké části tomu dávali impuls spisovatelé beletrie, jako jsou Jules Verne a H. G. Wells, a také filozofická hnutí, jako je ruský kosmismus. Ten zahrnoval širokou teorii přírodní filozofie, spojující prvky náboženství a etiky s historií a filozofií původu, evoluce a budoucí existence vesmíru a lidstva. Jednalo se o kombinaci prvků z východní i západní filozofické tradice a také z ruské pravoslavné církve.
Na to navazuje pozdější západní forma transhumanismu, který si vytyčil ideologii, že technologie a věda by měly být použity ke zvýšení lidských schopností. Jakýmsi guru je britský filosof Amon Twyman.
Závěrem lze jen konstatovat, že vnuk legendy Broze Tita vytvořil neuvěřitelný oblouk od komunismu k jakési novější modernistické podobě sociální spravedlnosti, ke které se máme dostat prostřednictvím vědy a vzdělání. Značně bude veřejnost ale klamat název „Srbská levice“.