V Chorvatsku se zvedla bouře odporu vedená Sdružením „Hnutí ostrovů“, kdy občané se postavili proti možnosti odsouhlasení zákona, který by mohl vést k privatizaci pláží a některých zátok na chorvatském pobřeží Jaderského moře. V Chorvatsku se mluví o „černém scénáři“ podaným jako nový zákon ze strany Ministerstva moře.

Sdružení „Hnutí ostrovů“ napsalo otevřený dopis premiérovi Andreji Plenkovićovi a v něm se mimo jiné píše: „Omezováním vstupu na pláže, stavění plotů a zavádění vstupného by bylo červenou kartou pro všechny! Znamenalo by to krok k privatizaci moře a to je nepřípustné. Moře musí zůstat naším cenným zdrojem života a možná, že také posledním. Chceme jej zachovat udržitelným způsobem, spravovat ho a hospodařit s ním udržitelně. Nový zákon by měl transparentně definovat: jak a co, jakým způsobem, na jak dlouho a podobně. A to tak, aby se nestalo, že kdokoli přijde s penězi může zabrat naše pláže s dlouhodobou koncesí a ve skutečnosti tím dojde k privatizaci moře.“

Na prohlášení sdružení s pětadvaceti připomínkami k novele zákona reagovalo chorvatské Ministerstvo moře. Tvrdí, že nový zákon nemá usnadnit oplocení pláží a zavedení vstupného, ale má jasněji definovat postup při udělování koncese a povinností jejích majitelů.

Sdružení ale oponuje, že text zákona je příliš obecný a nedává odpověď na sporné články zákona, kterým by se měly řídit pláže podél pobřeží moře.

Jde především o články 11 a 46 příslušného nového zákona o námořním majetku a námořních přístavech. Článek 11 hovoří o tom, že na části námořního majetku může být omezeno právo obecného užívání a na určitou dobu výjimečně také vyloučeno na základě koncesí a zvláštních povolení. Toto vyloučení znamená, že lze částečně nebo zcela omezit obecné užívání námořního majetku. Článek 46 stanoví, že plán řízení mořských zdrojů musí definovat typy mořských pláží, funkci a model řízení organizovaných mořských pláží a míru omezení a vyloučení jednotlivých pláží z obecného užívání.

K tomu „Ostrované“ podotýkají: „Konečný text nového zákona musí být upraven tak, aby veřejný prostor byl skutečně veřejným“. Někdo k tomu v diskuzi v chorvatských médiích uvedl: „Nechceme být svědky toho, jak to chodí v Itálii nebo Řecku, kde jsou pláže pro chudé a bohaté. Když se tam zaváděl zákon, nebyla tomu věnovaná veřejností náležitá pozornost a takto to dopadlo.“

Výše uvedený text je určitě zajímavý také pro turisty, ale Chorvaté upozorňují i na závažnější okolnosti nového zákona, kdy článek 11 nového zákona také se dotýká námořních přístavů, přístavů otevřených pro mořský obchod a také přístavů se zvláštním užíváním. Zde zákon zasahuje také do ekonomiky.