Slovinský režisér Miran Županić (nar.1961) je známý dokumentárními filmy, ve kterých se zaměřuje na přelomové okamžiky 20. století. Nyní slovinské studio Arsmedia zveřejnilo trailer z jeho posledního filmu nazvaného „Sarajevo Safari“.

Film je svědectvím, že v letech obléhání Sarajeva v 1992 až 1996 došlo k něčemu, čemu lze stěží uvěřit a mělo zůstat utajené. O placené střelbě na lidi věděla jen hrstka z bosensko-srbské armády a malé tajné skupinky. Tou byli bohatí cizinci, kteří platili vysoké poplatky za střelbu na obyvatele obleženého Sarajeva.
Ke svému snímku režisér říká: „Film dává představu o absolutním zlu skrývajícím se za maskami lidskosti a nabízí vhled do osudů lidí, jejichž životy nenávratně změnily kulky ostřelovačů. Spolu s jejich utrpením pomáhá divákovi také pochopit jejich moudrost a sílu jejich vůle dále žít.“
Film bude mít premiéru na filmovém festivalu dokumentární tvorby televize a katarské mediální skupiny Al Jazeera - AJBDOC. Koná se od 9. do 13. září v Sarajevu.
V rozhovoru pro TV Aljazeera Miran Županić objasňuje, jak „lov na lidi“ fungoval. „Startovalo se z Bělehradu, který měl stálé letecké spojení se zahraničím a existovala speciální logistika. Podle jednoho zdroje se do Sarajeva – Pale (srbská část) dostávali „lovci“ helikoptérami jugoslávské armády a podle jiných běžně po silnici. Mocnější a bohatší se dostávali do Sarajeva pohodlněji.“ O neuvěřitelném „safari“ se Županić dozvěděl od svého producenta France Zajce, se kterým s kameramanem Božom Zadravcem točili v roce 1993 v Bosně a Hercegovině film „Oči Bosny“.
„Franc léta hledal a objevil lidi, kteří se podíleli na ´safari´ a byli ochotní před kamerou o tom mluvit. Někteří si to rozmysleli, neboť mají strach i po třiceti letech,“ uvedl pro Al Jazeeru Miran Županić.
Další informace, které vyplynuly z rozhovoru katarské televize, jsou více než otřesné. Například to, že „lovci“ se oblékali do loveckého oblečení nebo Županić tvrdí, že jde o typy lidí, kteří bez jakéhokoli vnějšího podnětu střílí na kohokoli bez rozdílu, zda jde o muže, ženu nebo dokonce dítě. Nejvíce se údajně právě platilo za střelbu na děti.
Režisér v rozhovoru také uvedl, že mu hlavou probíhala řada otázek, na které se mu nedostalo odpovědi. Vyzval proto další filmaře, aby v jeho díle pokračovali. Za největší problém považuje to, že mezinárodní tajné služby o všem věděly a nepodnikly nic, aby „safari“ zastavily.
Nakonec Miran Županić uvedl: „Natočil jsem řadu filmů, ale žádný z nich se v ponurosti, černotě a pesimismu v ničem nevyrovná s tímto snímkem.“

ZDE TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=ZFB1RYhcdQM&t=2s