Když se Aleksandar v roce 1945 narodil v exilu ve Spojeném království stala se královna Alžběta kmotrou Alexandra, korunního prince Jugoslávie. Tehdy byla ještě princeznou a kmotrem byl zároveň král Jiří VI. Křest se konal ve Westminsterském opatství a princ po celý svůj život udržoval blízký vztah s britskou královskou rodinou. Na snímku je Alžběta II. s Aleksandrem II.

Nyní Aleksandar jménem rodiny Karadjordjevičů napsal kondolenci k úmrtí Alžběty II. a v ní mimo jiné uvádí: „Manželka, naše rodina a já zasíláme k Bohu modlitby, aby jí dopřál věčný mír a klid ve svém Království. Cítíme hlubokou účast se všemi našimi příbuznými, s jejím veličenstvem králem Karlem III. a všemi členy královské rodiny Spojeného království. Sdílíme jejich smutek v této těžké chvíli. Budeme vzpomínat na její výjimečnou mysl, moudrost a odvahu. U Srbů je kmotrovství proslulé a závažné. Jde o zvláštní posvátný vztah a proto je nám nyní tak těžko.“ (celý text zde: https://1url.cz/jrBzX)
S britskou královskou rodinou - Windsorem spojuje Kardjodjeviće zejména královna Marie, která byla v jugoslávském království velice oblíbenou pro svoji krásu a povahu. Byla chotí krále Alexandra I. až do jeho zavraždění v roce 1934. Zemřela v exilu ve Spojeném království, kde byla pohřbena ve Windsoru. Byla pravnučkou anglické královny Viktorie. Aleksandar II. korunní princ Jugoslávie je jejich vnukem a jediným dítětem krále Petra II. a jeho manželky, řecké a dánské princezny Alexandry. První čtyři a půl měsíce svého života, od narození až do vyhlášení Svazové lidové republiky Jugoslávie v roce 1945, zastával funkci korunního prince. Narodil se a vyrostl ve Spojeném království a má úzké vztahy se svými příbuznými v britské královské rodině.
Více o srbské královské rodině - „Nástupce srbského krále má podle rodokmenu český původ šlechty z Dobřenic“: https://1url.cz/NrBKW