Tomáš Suniog, český diplomat se letos v červnu stal velvyslancem EU v Kosovu. Společně se slovenským diplomatem Miroslavem Lajčákem, který má na starosti dialog Bělehradu a Prištiny, vytvořili česko-slovenský tandem. Z pověření EU mají za úkol sledovat a napomáhat urovnání vztahů mezi Srbskem a Kosovem.

Kdo jen trochu je zasvěcen do problematiky Kosova, ví, že jde o nezáviděníhodnou práci. Tomáš Suniog byl mimo jiné velvyslancem ve Slovinsku a v Bosně a měl by mít dost zkušenosti s balkánskou problematikou. Nedávno měl český diplomat rozhovor pro web Kosovo online, ze kterého přinášíme některé jeho názory na současné problémy Kosova.

Problematika korupce v balkánských zemích je ze strany EU ostře sledovaná a mnozí se proto pozastavili nad tím, když kosovská vláda zastavila činnost „Pracovní skupiny pro boj s korupcí“ v rámci kosovské policie. Tomáš Suniog si společně s diplomaty některých zemí pozval k jednání kosovského premiéra Hotiho a ministra vnitra Veljiua, aby jim vysvětlili své důvody. Po jednání Suniog vyjádřil naději, že kosovská vláda bude v nejkratší době s EU konzultovat své další kroky v potírání kriminality a korupce. Přitom snaha EU na tomto poli stojí úsilí a nemalé prostředky. Jak Suniog uvedl, během dvou let 2019 až 2020 bylo do projektu práva a spravedlnosti v Kosovu investováno 51 milionů euro.

Český diplomat kritizuje kosovské instituce a odhaluje, proč se o Kosovu často mluví jako o zamrzlém problému: „Když někdo do Kosova přijede, po určité době zjistí, že se hodně úsilí věnuje spíše bránění tomuto procesu než jeho dalšímu vývoji. Musí se to změnit a základem pro nabytí kredibility a pokroku je politická vůle k reformám.“ Na vině pomalého transformačního procesu je podle Sunioga „křehká politická stabilita a situace, kdy krátkodobé politické cíle převažují nad dlouhodobými reformními kroky.“

 Společenství srbských obcí klíčovým problémem

V dialogu mezi Srbskem a Kosovem hraje významnou roli diskuze obou stran k problému ustanovení Společenství srbských obcí v Kosovu (tzv. ZSO – Zajednica srpskih opština). EU vidí v jejich ustanovení další krok kupředu k budoucnosti Kosova. Jednání ale dále nepostupují a zásadní problém statutu Společenství srbských obcí se od jeho návrhu v roce 2015 nepohnul.

Před měsícem se do problému zapojil Miroslav Lajčák jako hlavní vyjednávač EU v jednání Srbska a Kosova, který podporuje názor, že Kosovo musí změnit svoji ústavu, ve které mají být garantovaná práva srbských obcí. Navíc pronesl větu, která velmi kosovské politiky pobouřila: „Ústava není bible a může se změnit.“

V tomto ohledu Tomáš Suniog zastává rezervované stanovisko, když na dotaz odpověděl: „Vše záleží na tom, co bude dojednáno.“ Český diplomat z tohoto pohledu podporuje alespoň řešení KFOR na vytvoření zvláštní ochranné zóny, která by umožnila Srbům bezpečný přístup k pravoslavnému klášteru Dečani v Kosovu (viz).

Ještě před odjezdem do Haagu k soudnímu tribunálu tehdy ještě prezident Hashim Taci uvedl, že otázka srbských obcí není technickým problémem a Kosovo nemá za povinnost vytvářet jejich společenství. Jakýkoli ústupek podle něj by znamenal vytvoření jakési srbské republiky podobně, jako existuje v Bosně, a přitom by nedošlo k uznání Kosova.

Kosovský tribunál

Tomáš Suniog se také ve svém rozhovoru pro web Kosovo online vyjádřil k současnému konání procesu nad zločiny Kosovské osvobozenecké armády. Podle jeho názoru hlavní úloha tohoto tribunálu je v ulehčení procesu transformace a zjednodušit cestu Kosova k evropským hodnotám. „V tomto ohledu je spolupráce kosovských institucí zásadní, aby demonstrovaly svoji příslušnost k vládě zákona a připravenost čelit problémům minulosti země,“ řekl v rozhovoru český diplomat zastupující EU v Kosovu. K tomu dodal, že soudní tribunál nestojí proti kosovským institucím, jednotlivým etnickým skupinám nebo lidu, ale projednává pouze provinění jednotlivých osob.