Svátek sv. Mikuláše je na některých chorvatských ostrovech spojen s pradávnou tradicí pálení lodí. Co se podařilo dohledat se letos lodě pálily na ostrově Hvar a na Visu v Komiži. Jde o tradici, která se nesmí vynechat. Do Komiže se sváží staré lodě i odjinud a je na jejich pálení doslova pořadník.

Podle dohledatelných zdrojů se jedná o tradici ze středověku, kdy 6. prosince se před kostelem zasvěceným světci Nikolovi (Mikuláš) pálí loď jako obětní předmět pro záchranu všech lodí, které jsou na moři. Svatý Nikola je ochráncem námořníků, rybářů, cestujících, obchodníků, dětí a kdoví koho ještě. Chorvaté o Komiži říkají, že je to město s největším počtem rybářů, a proto prý je tato tradice zde tolik zakotvená, že se nehledí ani na počasí a musí se každopádně konat. Již den před tím lidé snáší ke kostelu dříví a přichystají loď k pálení. Druhého dne se koná procesí a v čele se nese soška sv. Nikoly. Když je loď spálena, popel z ní se uchová pro štěstí pro nově vyrobenou loď, která se jím při křtu posype. Sv. Nikola je natolik ctěn, že rybáři nebo námořníci, když se jejich loď dostane do přímky s kostelem světci posvěcenému, snímají ze svých hlav čepice. Někdo ale tento obyčej pálení lodí pomluvil, když tvrdí, že se to dělo, aby se z nepoužitelných lodí snadno získalo kování a všechny potřebné kovové části. Rodiny doma po oslavě uspořádají slavnostní oběd, který zapijí vínem.
Joško Božanić z Komiže si povzdechl: „Když hoří stará loďka, shoří s ní duch jejího tvůrce. Shoří stará zkušenost, která se dělila po staletí, aby nadešla doba, kdy již nebudou následovníci, kteří by převzali naši zkušenost a uchránili ji pro budoucí generace. Co se stane, až shoří poslední ´guca´, ´loja´, ´borka´ nebo naposledy ohni vystavený ´leut´ na počest sv. Nikolovi?“
Nechme smutek dnešním šedé potaženým dnům, neboť když připlujete do Komiže začátkem září, zjistíte, že se zde koná slavná regata. Je to „Rota Palagruzona“, což je plavba z Komiže na ostrůvek Palagruža a účastní se jí především všechny možné historické rybářské i jiné lodě. Navíc při té příležitosti se zde chlubí svým stavitelským uměním řada mladých lidí. Ti předvádí, jak dokáží po starém způsobu postavit ze dřeva všechny možné Joškem Božanićem vyjmenované lodě.