V listopadu minulého roku zemřel přední srbský a bosenský muslimský politik, místopředseda srbského parlamentu a muftí islámského společenství pro Sandjak a Srbsko Muamer Zurkolić (na obrázku vlevo). Byl zakladatelem Bosenské akademie věd, jedním z předních islámských myslitelů na teritoriu bývalé Jugoslávie a napsal několik filosofických a náboženských knih. Byl zakladatelem a prvním rektorem Mezinárodní univerzity v Novém Pazaru a prvním děkanem Fakulty islámských studií.

Náhlá smrt – infarkt v jeho jednapadesáti letech natolik překvapila, že mnoho lidí o její přirozenosti zapochybovalo. Byl exhumován a ostatky byly podrobeny zkoumání, zda nedošlo k otravě. Podle nejstaršího syna Usamy Zurkoliće dvě na sobě nezávislé zahraniční laboratoře potvrdily, že muftí požil jed. Jeho smrt se nadále vyšetřuje.
Mezitím se rozpoutal boj o dědictví mezi manželkami, když podle šária mají právo na část majetku. Podle srbských zákonů je ale uznávána pouze jedna manželka a polygamie je zakázána. Zato šária umožňuje až čtyři manželky, když se muž dokáže o ně postarat na životní úrovni nikoli menší než by manželka měla u rodičů.
První Zurkolićou ženou byla Palestinka Umeja Abu Tahe Zurkolićová (na obrázku první zleva), se kterou se seznámil za studií v Jordánsku. Ta žije v Srbsku v Novém Pazaru a je matkou jeho čtyř dětí, z nichž jedním z nich je nejstarší syn Usama Zurkulić. Ten po smrti otce bojuje o dědictví a slávu s druhou ženou Zurkuliće Elmou Elfićovou (na obrázku uprostřed). S ní byl zesnulý muftí nejčastěji viděn a mají spolu čtyři děti. Zurkulićova druhá žena se snaží ukořistit vedení Mezinárodní univerzity v Novém Pazaru. Lidé, zejména ženy nejvíce ale fandí první manželce se slovy: „MashaAllah“ (Bůh chtěl). Mluví o její kráse a diví se, proč muftí Zurkulić hledal jinou. Tou je, pro média ještě krásnější často fotografovaná Elma Elfić Zurkolićová. Když muftí kandidoval v roce 2012 na prezidenta Srbska média vtipkovala, že Srbsko bude mít dvě první dámy. Elma Elfićová sebevědomě reagovala: „Když se podíváte v jakém licoměrném světě žijeme, když si proberete životy moralistů, pochopíte do jaké míry jsme upřimní a transparentní. Také jsme stateční, když žijeme svými životy.“ Elma Elfić Zurkolićová vystudovala ekonomii, má doktorát, pochází z bohaté rodiny v Novém Pazaru a je hlavním manažerem novopazarské mezinárodní univerzity.
Novináři se ptali notáře, jak je možné mít v Srbsku bez rozvodu dvě ženy. Notář odpověděl: „Muamer Zurkolić se podruhé oženil před Bohem.“ Této možnosti šariá muftí využil i po třetí a přibral do manželství třetí o osmnáct let mladší ženu Belkisu Crnovršanin (na obrázku zcela vpravo).
Po smrti muftího se objevila také na scéně s požadavkem na dědictví. Údajně celé město Nový Pazar vědělo o jeho poměru se skoro o dvacet let mladší novinářkou Belkisou. Nejen jí umožnil vystudovat na jeho univerzitě, ale sehnal jí místo v novopazarské televizi, obdarovával jí automobily, mezi nimi mercedes S320 a chodila výhradně v drahém značkovém oblečení. Nyní se novinářka Belkisa objevila u stařešinů v „Mešihatu“ islámského společenství v Novém Pazaru s listinami o islámské svatbě podle šariá s muftím Muamerem Zurkolićem. Údajně se jednalo o tajnou svatbu možná v Istanbulu a zákon šariá nebyl porušen. Novoparský Mešihat s ní však „vyběhl“, neboť nikdy nebyla s Muamerem Zurkolićem viděna na veřejnosti a nemá s ním ani děti.