Balkánská fotografická – obrazová zajímavost, která udivuje celý svět a za jejíž krásou se sjíždějí fotografové z celého světa. Nejen to, je to zajímavost svojí historií. Na jihu Balkánu existují dvě vesnice jedna v Bulharsku a druhá v Kosovu.

Jde o vesnici Ribnovo v jihozápadním Bulharsku a Donje Ljubinje v Kosovu u hranic se Severní Makedonií. Turisty a zejména fotografy do těchto dvou vesnic láká svatební obřad. Během něj je pomalována tvář nevěsty. Důvodem dávné tradice je víra, že pomalovaná tvář má přinést štěstí v manželství, aby ženu během něj nepotkalo žádné neštěstí. Je to údajně již tisíciletá tradice, která se dědí z pokolení na pokolení a v kosovské vesnici ji například předává již 73letá Aziza Sefitagićová. Podle médií hrozí v Kosovu této tradici zánik, neboť zdejší mladí Bosňané neprojevují zájem se naučit složitému dekorování tváře nevěsty.

Co je oběma vesnicím společné, je to, že jde o starý muslimský obřad uchovaný ve slovanském prostředí. Navíc obě etnika byla původně křesťanská. Obyvatelé kosovské Donje Ljubinje v druhé polovině 18. století přijali islám. Místní lidé jsou většinově Bosňáné nikoli Albánci.

Složitost přijetí islámu u slovanského obyvatelstva, ať byla z jakéhokoli důvodu - přinucením nebo dobrovolně, je ještě více patrná v bulharské vesnici Ribnovo. V Bulharsku muslimské menšině slovanského původu se říká Pomáci. Po Turcích jde o druhou největší muslimskou menšinu. Ačkoli se považují se za Bulhary, ostatní Bulhaři je kvůli muslimské víře mezi sebe zcela nepřijímají. Turci je rovněž těžko akceptují, protože mluví bulharsky a turecky se nedorozumí.