Poněkud nenápadně se rozšiřuje napětí na jihu Evropy a doufejme, že opět pomine. Jak se říká, vše souvisí se vším. Na Balkánu s největší pravděpodobností dochází k preventivní akci ze strany Západu s odvoláním na možnou hrozbu ruské vojenské agrese.

Jako první zmiňme akci v Bosně a Hercegovině, kde má Západ obavu z nevyzpytatelného chování prezidenta Republiky srbské Milorada Dodika, který často zmiňuje možné odtržení republiky. Bosenský ministr obrany Zukan Helez (člen Sociálně demokratické strany) se tajně sešel s nejmenovaným vysokým představitelem NATO (odmítl ho jmenovat) a ten mu měl sdělit, že je velmi znepokojen situací v Bosně. Podle ministra Heleze byla situace vážná již v minulém roce, kdy byl navýšen kontigent jednotky EUFOR z 600 na 1100 vojáků z devatenácti zemí. Letos se má počet opět navýšit. EUFOR má navíc podle mírové smlouvy z Daytonu právo, kdyby situace nebyla k zvládnutí povolat k zásahu síly NATO.
Nyní dochází k přemístění sil EUFOR do kasáren v Republice srbské do Bjeliny a k hranicím se Srbskem do Orašje. Bosenský analytik Djuro Kozar to vysvětluje: „Jedná se o určitou akci ochrany hranic a sledování, aby nedošlo k narušení bezpečnosti Bosny.“ Pro změnu srbský vojenský analytik Aleksandar Radić v tom vidí skutečnost, že se sice Západ soustřeďuje na Ukrajinu, ale po očku sleduje Balkán. Říká: „Jde o signál západních center moci, která tímto způsobem vzkazují, že nepřipustí, aby v Bosně došlo k jakékoli změně bezpečnostní situace.“
Jednání bosenského ministra Heleze popudilo prezidenta Republiky srbské Milorada Dodika: „Ministr nemůže jednak mimo kolegium a jeho rozhodnutí nemá žádnou váhu. Má náměstky z chorvatské i srbské strany a musí na rozhodnutí existovat konsensus.“ Zlobně k tomu dodal: „Zjistíme, zda EUFOR jednal samostatně nebo podle rozhodnutí ministra Heleze. V případě, že EUFOR jednal podle Heleze, pozvu Rusy, aby zrušili misi Althea (mise EU, která začala v roce 2004).“

NATO V KOSOVU CVIČÍ OBRANU PROTI NAPADENÍ RUSKEM
Druhou akcí zvyšující napětí na Balkáně je začínající vojenské cvičení „Defender Europe 23“, které se odehrává do 23. června v Kosovu a cvičí zde společně vojska NATO, především USA a Kosova. Cvičení má demonstrovat schopnost sil NATO v obraně proti ruskému útoku a přípravu kosovských ozbrojených sil k součinnosti se spojenci. Web věnovaný balkánské bezpečnosti „Balkansec.net“ k cvičení uvádí: „Hlavním cílem ani není specializované technicko-vojenské cvičení jako spíše představení kosovských ozbrojených sil a deklarování vojensko-politických vztahů Kosova s USA a NATO.“
Cvičení má především velký význam pro USA, které přesouvají do Kosova přes albánský přístav Drač (Durrës) celou jednotku a podle zmíněného webu chtějí demonstrovat připravenost Evropy se bránit ruskému útoku. Do cvičení se postupně zapojují všechny země na Balkánu kolem Srbska a Američané hodlají v něm angažovat až devět tisíc svých vojáků. Jak je uvedeno, jde o jasný vzkaz Srbsku, že obklopeno zeměmi NATO, které předvádí kontrolu nad Balkánem.
Zajímavé je, že cvičení se neúčastní bosenská armáda a údajne je to pro nekvalitní přípravu. Web „Balkansec.net“ však připouští, že se může jednat o labilní politickou situaci v Bosně díky výše uvedeným sporům mezi prezidentem Republiky srbské Miloradem Dodikem a bosenským ministrem obrany Zukanem Helezem.