Bývalý britský ministr zahraničí William Hague v pondělním (15.listopadu) komentáři pro deník The Times se věnuje zahraniční politice Ruska ve vztahu k Balkánu. Pro článek zvolil název „Zaváháme-li, Balkán znovu exploduje“. Větší část komentáře uvádíme.

„Putin předsedá pyramidě finanční a politické moci v Rusku podporované příjmy z fosilních paliv. To je důvod, proč se až tak zaměřuje na podnikání. Je ale zběhlý i v taktice podněcování evropských zemí proti sobě. Navíc dokáže neutralizovat problémy, které považuje za zásah do sféry vlivu Ruska ze strany Západu. Děje se to metodou kombinace využití sociálních médií, chytré diplomacie, vojenského zastrašování nebo využití dodávek plynu. Z jeho hlediska zisk a moc do sebe zapadají.“ (na snímku Hagues a Putin)

„Zásadní oblastí, v níž západním zemím neustále hrozí eroze stability, je Balkán. Mnohokrát historie ukázala, že zanedbáme-li západní Balkán, je to k naší vlastní škodě… Světové dění se zde nachází v podobě mikrokosmu – plíživé ruské vměšování, deziluze z evropských ideálů, neangažovanost Washingtonu, chapadla čínského vlivu, rozšířená korupce, atraktivní trasy pro nelegální migraci a hořká minulost konfliktů. Rusko se snažilo na Balkánu jak mohlo zmařit touhy milionů lidí žít ve stabilních západně orientovaných zemích. Ať se jedná o pokus o převrat v Černé Hoře, tvrdý zásah do referenda v Makedonii nebo tvrdý dopad hospodářství a politiky na život v Srbsku. Aby změť problémů byla dokonalá, EU zavřela dveře nadějím na další rozšíření o Západní Balkán a Británie kvůli Brexitu ztratila vliv na politiku rozšíření. Tento region se zmítá. Pro západní vlády a jejich voliče je snadnější vzdát se únavě z Balkánu. Cožpak si neumějí poradit sami?“

„V posledních týdnech se situace ještě zhoršila, když prezident Republiky srbské Milorad Dodik vyhrožuje odtržením od Bosny. Prohlásil, že znovu vytvoří bosensko - srbskou armádu, samotnou entitu, která v minulosti byla zodpovědná za genocidu ve Srebrenici. Snaží se využít slabosti a rozptýlení Západu k urychlení krize, která povede k překreslení mapy a připojení k Srbsku...Ale jakmile někdo posune hranice země podle etnického klíče, existují další menšiny a jejich lokalizace může být zneužita k ospravedlnění posunu hranic v Evropě – etničtí Srbové v Černé Hoře, etničtí Albánci v Kosovu nebo etničtí Rusové v Pobaltí. Nikdo by neměl mít pochyb o tom, že to co se děje, je nebezpečím pro klidné evropské sousedství.“

„Británie a EU by se měly připojit k USA v uvalení sankcí na kohokoli, kdo bude chtít podkopávat dohodu o Bosně z Daytonu. Západní státy by měly znovu a společně potvrdit podporu Vysokému představiteli pro Bosnu a Hercegovinu a podpořit jeho zákonné pravomoci zasahovat přímo do záležitostí Bosny, aby byla zajištěna integrita země. Zásadní je, aby menší evropské jednotky EUFOR byly posíleny o jednotky NATO rozmístěné ve strategicky kritických oblastech, jako jsou bosenská letiště Brčko a Tuzla. Může to znít dramaticky, ale pouze jen síla, odhodlání a připravenost jednat, zabrání řadě problémů. Selhání v Afghánistánu ukazuje, co se stane, když Západ ztratí odvahu a selže v ostražitosti. Totéž nelze připustit na evropském kontinentu… Je nutné se podívat do Putinových chladných očí a čelit jeho taktice. Balkán je místem, kde by se mělo začít.“